งานติดตั้งสถานีวิทยุชุมชน จ.ระยอง


Product
OMB Transmission

หน่วยงาน
อบต.หนองละลอก จ.ระยอง

รายละเอียดงาน
ติดตั้งเครื่องส่ง พร้อม Bay