สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้ FM 95.5MHz


Product
D-816

หน่วยงาน

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้ FM 95.5MHz

รายละเอียดงาน
ภาพบรรยากาศในห้องจัดรายการของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้ FM 95.5MHz พร้อมด้วย เครื่อง D-816