สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM102.25 MHz


Product
D-816

หน่วยงาน

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM102.25 MHz

รายละเอียดงาน
ภาพบรรยากาศในห้องจัดรายการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM102.25 MHz พร้อมด้วย เครื่อง D-816