สถานีวิทยุ FM ตำรวจภาค 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ ความถี่ 104.75MHz


งานติดตั้งเครื่องส่งวิทยุ FM ยี่ห้อ OMB รุ่น 1000 และ Solidyne 362 Processor

ที่ สถานีวิทยุ FM ตำรวจภาค 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ ความถี่ 104.75MHz