ประวัติความเป็นมาของ Solidyne


 

 

Solidyne   เป็นบริษัทผู้ผลิตและออกแบบสินค้าด้านระบบเสียงจากประเทศอาร์เยนติน่าร์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ.1960 และมีผลงานการค้นคว้าพัฒนาด้านเครื่องมือระบบเสียงมากมายและโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง ผลงานหลายๆ ชิ้น กลายมาเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

เป็นบริษัทแรก   ที่คิดค้นการแสดงผล V.U.meter แบบ bar-graph ที่สามารถแสดงค่า peak ได้ ซึ่งกลายมาเป็นมาตรฐานของวงการระบบเสียงทั่วโลกในทุกๆยี่ห้อ

เป็นบริษัทแรก   ที่ผลิตPC soundcard สำหรับงาน professional

เป็นบริษัทแรก   ที่ออกแบบ PC radio automation software สำหรับงานวิทยุกระจายเสียงและกลายมาเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบ software ทางด้านนี้ในยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย

เป็นบริษัทแรก   ที่พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ในการตรวจวัดเพื่อวัดคุณภาพเสียงสำหรับการส่งกระจายเสียงที่เรียกว่า VA16 Digital FM Modulation Monitor

เป็นบริษัทแรก  ที่คิดค้น fader สำหรับงานระบบเสียงโดยตรงทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

เป็นบริษัทแรก ที่คิดค้นระบบการต่อพ่วงเสียงจากโทรศัพท์เพื่อการออกอากาศให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี ที่เรียกว่า VQR  Technology ได้รับรางวัล  the first scientific justification of the theory of   the FM  audio processing เมื่อปี คศ. 2007

           จากประวัติที่มีผลงานมากมาย จะเห็นได้ว่า Solidyne เป็นบริษัทที่มีทีมวิศวกร  พัฒนาและออกแบบสินค้าในระดับ   professional   โดยตรง และมีผลงานความโดดเด่นหลาย ๆ เรื่อง อีกทั้ง  Solidyne  ก็เป็นส่วนหนึ่ง     ที่มีผลงานพัฒนาให้กับ วงการระบบเสียงวิทยุของโลก มาช้านานเช่นกัน