Site References

  • ออกบูธงานประชุมพระพุทธศาสนา
  • งานติดตั้งสถานีวิทยุชุมชน จ.ระยอง
  • D816 GreenFM จ.เลย
  • สถานีวิทยุขส.ทบ FM 102MHz AM 1280kHz
  • สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11 สวนมิสกวัน
  • สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • วิทยุคนรักประชาธิปไตย
  • สถานีวิทยุ FM ตำรวจภาค 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ ความถี่ 104.75MHz
  • สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้ FM 95.5MHz
  • สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม FM102.25 MHz